Kontingentsatser:

I årsmøtet i 2017 ble kontingentsatser for 2018 fastsatt som følger:

Aktiv voksen (fra året man fyller 18):                            1.800,- kr
Junior (under 18 år):                                                         1.200,- kr
Støttemedlem:                                                                      600,- kr

Maks. kontingent for medlemmene i en husstand:   3. 600,- kr

De som melder seg inn i klubben i perioden september – desember, betaler halv  kontingent det første året.

Følgende presiseres:

  • Støttemedlemmer har ikke anledning til å benytte klubbens treningsfasiliteter.
  • Alle i en husstand som skal benytte klubbens treningsfasiliteter, må finnes i klubbens medlemsregister. Eventuelle trenende som ikke finnes i medlemsregisteret, vil bli bortvist.
  • Medlemskontingent betales til konto 1645.13.36723 innen:                          15.02.2018
  • For medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 10. mars, vil adgangsbrikker bli sperret.

For at klubben skal kunne opprettholde et godt servicetilbud til medlemmene, er det viktig at kontingenten blir innbetalt så snart som mulig. For manglende innbetaling av kontingent, gjelder følgende:

  • Ekstra gebyr ved innbetaling etter 1. gangs purring 30,-
  • Ekstra gebyr ved innbetaling etter 2. gangs purring 60,-
  • Norges Idrettsforbunds lover krever at vi stryker medlemmer som ikke har betalt kontingenten 2 år på rad.

Det er opp til deg selv å nyttiggjøre deg klubbens mange tilbud – se vår hjemmeside www.ormsund.no – og å sørge for å få noe igjen for din kontingent.

Medlemsregisteret:

Som alle vet, gikk dessverre vår tidligere sekretær Per Ulrikson brått bort i fjor sommer. Det betyr at jeg ikke har fått noen “overlapping” i hans arbeid med medlemsregisteret. For at dette registeret til en hver tid skal være riktig, ber jeg dere derfor sjekke om opplysningene nedenfor er riktige, og eventuelt sende korreksjoner til meg, hildepran@hotmail.com.

 

Årbok:

Nå er årboken også tilgjengelig i papirversjon. Send navn og adresse til per.giltvedt@gmail.com, og overfør kr 200,- til konto 0533.43.21535 – merket Årbok 2017, så får du årboken tilsendt.

Så ønsker vi våre medlemmer et riktig godt nytt ro-år!