Det vil onsdag 6. juni på morgningen bli oppstart på utskifting av belysning i klubben.

Nå skal det bli strålende lyst.

Nå skal det bli strålende lyst.

Arbeidene vil vare i 10 arbeidsdager fremover mellom ca. kl. 08.00-16.00

Stort sett alt lys vil bli skiftet til ny LED belysning med bevegelsessensorer.

I gymsalen vil det være føler på ganglyset, og i tillegg timer på tak lyset.

 Vi oppgraderer også sikringsskapet til dagens standard. Roklubben graver dypt i lommene for å få utført dette arbeidet.

Gode bidrag fra Storm Elektro as og deres leverandør Ahlsell gjør at vi får dette til.

Det vil under arbeidene bli rom som er uten strøm og lys, men det er overkommelig på denne årstiden.

Litt støy og redusert fremkommelighet vil forekomme. I andre enden ser vi lyset, og håper det vil skinne i mange år.

 Husjefen.