Hafslund Nett skal etablere ny strømkabel fra Ulvøya, via Norsk Modellseilerforening sitt klubbhus og til trafo i skråning ved vår parkering.

Dette vil medføre litt begrensinger til klubbhuset vårt på dagtid. Arbeidene starter opp 11. juni og første steg vil være arbeide med etablering av borerigg vest for modellseilerne.

Fra 13. juni vil det bli utført arbeider med grøft fra modellseilerforening over veien og langs veikanten mot skråningen vest for vårt klubbhus.

Det vil i den forbindelsen bli redusert fremkommelighet.

Det skal også etableres en ny støttemur mot den nye brygga vår, samt en støpt plate.

Arbeidene blir avsluttet med ny asfalt fra MSF og til fartshumpen 7. juli

Så det oppfordres til å komme seg til klubben på annen måte en med bil.

Med andre ord er det mye som skjer i og rundt klubbhuset denne sommeren.

 Med vennlig hilsen

 Lars Petter Fjeld

Hus sjef Ormsund Roklub