Christian Grosse er primus motor og oppmann for måneskinnsroing.

Christian Gross og Jan Giltvedt rodde rundt Malmøya i måneskinn.

Christian Grosse og Jan Giltvedt rodde rundt Malmøya i måneskinn.

Flott opplevelse og en mulighet for alle.

Oslo by night.

Oslo by night !

Noen ser opptil flere måner, men det er Malmøybrua med veibelysning.

Malmøybrua i måneskinn.

Malmøybrua i måneskinn.