Styret i Ormsund Roklub inviterer alle klubbens medlemmer til medlemsmøte tirsdag 18. september 2018 kl 19:00 på Klubbhuset. Vi håper på stor oppslutning.

Planen er å presentere status og informere medlemmene om forskjellige saker og aktiviteter – både sportslig og ellers. Styret vil videre informere om tanker&ideer for resten av denne samt neste sesong. Videre ønsker vi innspill og gode diskusjoner på hvordan vi kan utvikle klubben videre. I tillegg ser vi på medlemsmøtet som en viktig sosial arena.

Det vil også bli anledning til å kjøpe klubbtøy fra vårens bestilling som ikke er solgt; det er ikke kjøpt inn noe lager, men klubben sitter på noen få plagg.

Det blir servert kaffe/te, saft/vann og noe å bite i.

Velkomne alle sammen!

 

For Styret
Nina Margrethe Grude