Krav om medlemskontingent sendes ut per mail iløpet av denne uka. Dersom det er noe du lurer på, kontakt Hilde Pran: hildepran@hotmail.com

Kjære Ormsund-medlem!

 

Kontingentsatser:

I årsmøtet i 2018 ble kontingentsatser for 2019 fastsatt som følger:

Aktiv voksen (fra året man fyller 18):                             1.800,- kr.
Junior (under 18 år):                                                          1.200,- kr.
Støttemedlem:                                                                       600,- kr.

Maks. kontingent for medlemmene i en husstand:    3. 600,- kr.

De som melder seg inn i klubben i perioden september – desember, betaler halv kontingent det første året.

Følgende presiseres:

  • Støttemedlemmer har ikke anledning til å benytte klubbens treningsfasiliteter.
  • Alle i en husstand som skal benytte klubbens treningsfasiliteter, må finnes i klubbens medlemsregister. Eventuelle trenende som ikke finnes i medlemsregisteret, vil bli bortvist.
  • For medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 18. februar 2019, vil adgangsbrikker bli sperret.

For at klubben skal kunne opprettholde et godt servicetilbud til medlemmene, er det viktig at kontingenten blir innbetalt så snart som mulig. For manglende innbetaling av kontingent, gjelder følgende:

  • Ekstra gebyr ved innbetaling etter 1. gangs purring 30,-
  • Ekstra gebyr ved innbetaling etter 2. gangs purring 60,-
  • Norges Idrettsforbunds lover krever at vi stryker medlemmer som ikke har betalt kontingenten 2 år på rad.

Det er opp til deg selv å nyttiggjøre deg klubbens mange tilbud – se vår hjemmeside www.ormsund.no – og å sørge for å få noe igjen for din kontingent.