Generalforsamlingen blir tirsdag 19. mars kl. 19.30 i klubbens lokaler.

Innkallelse og Saksliste kommer på www.ormsund.no under Om Ormsund Roklub – Generalforsamling. Der kommer også Årsberetning for 2018. Klubbmedlemmer kan lese denne med passordet: 1883.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må være sendt til styret senest 2 uker før generalforsamlingen, dvs 5.mars.