Det innkalles til årsmøte i Ormsund roklub 5. april 2022 klokken 1900.
Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret senest to uker før årsmøtet (innen den 22.mars) Til:  styret@ormsund.no

Saksliste med sakdokumenter vil bli gjort tilgjengleig senest en uke før årsmøtet. Informasjon legges også ut på klubbens hjemmeside.

Velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen
Styret i Ormsund roklub