Forfatter:Halvor Juvet (Side 1 av 3)

Årsmøte 2023

Avholdes den 20. mars 2023 i klubbens lokaler.

Alle dokumenter til årsmøtet er tilgjengelig her: Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023


Styret innkaller herved til årsmøte i Ormsund roklub.
Årsmøtet avholdes mandag 20. mars klokken 1900 i klubbens lokaler i Sundveien 37, Malmøya.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5.mars på e-post til styret@ormsund.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og via nettsiden ormsund.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ormsund i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til ormsund. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ormsunds lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send e-post til styret@ormsund.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Kontingent

For informasjon om gjeldende kontingent-satser, se Kontingent

Julehilsen 2022

Julehilsen og oppsummering av dette året kan leses her: Julehilsen 2022

Nye regler for bruk av Ormsund roklub

Til medlemmer under 16 år og foresatte.

Fra 1 desember gjelder nye regler for bruk av roklubben.
Les mer her: Nye regler for bruk av Ormsund roklub

Side 1 av 3