Forfatter:Halvor Juvet (Side 1 av 4)

Nybegynnerkurs !

Vi avholder gratis nybegynnerkurs tirsdag 28.mai og torsdag 30. mai.
For mer informasjon, se: Nybegynnerkurs

Årsmøte 2024

Informasjon og dokumenter til årsmøtet finnes her: Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Ormsund roklub.
Årsmøtet avholdes mandag 18. mars klokken 1900 i klubbens lokaler i Sundveien 37, Malmøya.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars på e-post til styret@ormsund.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og via nettsiden ormsund.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ormsund i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser
til Ormsund. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ormsunds lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send e-post til styret@ormsund.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Nytt klubbtøy tilgjengelig

Medlemmer som ønsker treningstøy kan kjøpe dette direkte fra Trimtex.
Følg linken under eller bruk koden OrmsundRoklub2023
Dere bestiller og betaler direkte.
Dere må opprette konto eller logge inn for å bestille.

Link: https://trimtex.no/no/search?cgid=TS0002437

Ormsund Roklub inviterer til nybegynnerkurs for ungdom !

For mer informasjon, se: https://ormsund.no/wp-content/uploads/2023/06/Nybegynnerkurs-i-roing-for-ungdom-pa-Ormsund-Roklub-i-uke-33.pdf

Side 1 av 4