Styret innkaller herved til årsmøte i Ormsund roklub.
Årsmøtet avholdes mandag 18. mars klokken 1900 i klubbens lokaler i Sundveien 37, Malmøya.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars på e-post til styret@ormsund.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og via nettsiden ormsund.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ormsund i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser
til Ormsund. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ormsunds lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send e-post til styret@ormsund.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret