Vi forholder oss til myndighetenes og Norges Idrettsforbund anbefalinger, og stenger roklubben umiddelbart for all trening. Dette gjelder i første omgang frem til 26. mars. Dette kan bli forlenget. Vi ber dere følge med på våre nettsider og facebook for oppdateringer der.

Hilsen Styret