Vi står nå i en nærmest uvirkelig situasjon med fare for store smittespredninger. FISA har allerede avlyst verdenscup 1 og 2 og alle idretter avlyser nå arrangementer og samlinger med flere personer til stede.

Norges Roforbund oppfordrer alle klubber og utøvere til å gjøre sitt ytterste for å ta alle tilstrekkelige forhåndsregler for å hindre risiko av smittespredning.

Treningsrom, apparater og båter kan være gjenstand for mulige smittekilder hvis ikke tilstrekkelig hygienetiltak ivaretas. I tillegg er tett ansamling av personer som trener i lag en stor risiko for spredning. Klubber og utøvere må ta ansvar og sørge for at vi sammen bidrar i denne vanskelige og uoversiktlige situasjonen.

Når det gjelder deltagelse på samlinger og regatta/arrangement i utlandet fraråder Norges Roforbund på det sterkeste at ingen reiser utenlands slik situasjonen er nå.

Når det gjelder samlinger og senere regattaer i Norge med mer enn 50 personer vil vi komme tilbake med tilrådninger så snart vi har klargjort føringer på dette.

Styret og sekretariat i Norges Roforbund følger situasjonen og rådene fra helsemyndighetene tett. Vi har også tett dialog med Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund, de andre særidrettsforbundene og vårt eget forbuds medisinske kompetanse.

Ta gjerne kontakt med Norges Roforbund ved Generalsekretær Anniken Ellingsen anniken.ellingsen@roing.no om dere har behov for ytterligere avklaringer.

Hilsen Styret i Norges Roforbund