På årsmøtet til Ormsund roklub den 16.mars skjedde det noe – Per Giltvedt gikk av som leder av klubben. I år hadde vi virkelig hatt behov for å markere hans mangeårige innsats med en stor, feit marsipankake som pleier å bli servert på årsmøtet til Ormsund. Men det er vanskelig å få til på et digitalt arrangement, så vi må ha det til gode! Men Pers utrettelige og mangeårige innsats for ro- felleskapet og hans store dugnadsånd må vi dvele ved.

Per ble medlem i roklubben i 1968. Han var roer, men havnet tidlig i materialutvalget. Torbjørn Ouren lærte dem alt om gjenbruk, reparasjon og kreative løsninger. Per skriver at penger var ukjent, men vi lærte
å reparere buss, sveise, nagle og alt om banestrekk og annet på Årungen.
Og han fikk materialsjefens utmerkelse; en kobbernagle. Per sitter fortsatt i brukerutvalget for Årungen.

Per ble leder av klubben i 1990. Det var vanskelig tider og det var ingen som ville inn i styre og stell. Han satt i første omgang som leder i 4 år og det var harde tak i kombinasjon med familie og en jobb som krevde mye reising.
Han ble på nytt leder i 1997 og satt frem til mars 2021. Og han har i tillegg sittet som leder av Sameiet i Ormsund. Per peker særlig på at det å ha med Kjell Løvlie for å rydde opp i økonomien i de tøffeste årene, har vært redningen.

Per har i flere tiår også sittet i Oslo Rokrets sammen med personer som grunnla ro-arenaen på Årungen og som var ukuelige i sin optimisme og et pågangsmot som overgikk alt. Per sitter fortsatt i Oslo Rokrets styre. Nå om dagen er han i involvert i digitaliseringen av roforbundets arkiver, så Per er ikke bare roer for livet, han er også selve dugnadsmannen, som har tatt mye ansvar gjennom mange år, og som vi nyter godt av.

Tusen hjertelig takk for innsatsen som du har lagt ned for klubben, Per og som du fortsatt gjør – for det er jo ikke slutt. Du ser han som Youtube stjerne på 60pluss treningen. Per går nå over i rollen som hussjef og hvor ingen sak er for liten og ingen sak for stor.

Anne Cathrine Hunstad