Roing
Roerne begynner å bli klare – hender er i ferd med å bli herdet og de jobber med å få opp farten i båten. Senior og junior A roerne har flyttet ut til Årungen og de yngste holder stand på klubben. Trener trioen Ivo, Anna og Oskar holder hjulene i gang, og i mai måned får de hjelp av Martin og Simen. Regattasesongen er dessverre satt  på vent på grunn av koronarestriksjoner. Forsommerkapproingen Ormsund skulle arrangere i mai er avlyst, og det er også regattaen i Stavanger. Men forbundet og klubber jobber for å få arrangert lokale, regionale og forhåpentligvis snart nasjonale regattaer. Vi vet det blir Østlandsregatta på Årungen  i en eller annen form i juni måned.
I år er målet for de yngste Ungdomsmesterskapet i Os, og for eldre junior og senior er målet NM på Årungen , og vi har roere som vil prøve å kvalifisere seg til representasjonsoppgaver. Oskar skal prøve å kvalifisere seg til et U-23 lag, og i løpet av sommeren er det også kvalifisering til junior EM, eventuelt Junior VM. Men fortsatt mye usikkerhet på grunn av smittesituasjonen.  Vi ønsker roerne lykke til med sesongen!

Øvrig aktivitet
Mye av klubbens øvrige aktivitet er satt på vent på grunn av koronasituasjonen. Dugnad er utsatt, men vi kommer tilbake til oppgaver hus og materiell så snart vi kan åpne klubbens lokaler.
Vi håper også at vi i løpet av 2021 kan arrangere sommerfest/høstfest for alle klubbens medlemmer.  
60 pluss holder koken med digital trening

Årsmøte
Det ble avholdt digitalt årsmøte den 16. mars. Det ble valgt nytt styre. Anne Cathrine Hunstad er ny leder, Nina Margrethe Grude er nestleder, Eva Hansen er gjenvalgt som rosjef. Halvor Juvet er materialsjef. Per Giltvedt gikk av etter mange år som leder og er nyvalgt hussjef.   Kjell Løvlie er forretningsfører, Hans Gunnar Grepperud er nyvalgt varamedlem til styret og Hilde Pran er sekretær.
Per har gjennom mange år nedlagt veldig mye arbeid for klubben og gjør det fortsatt,  så tusen takk til Per for jobben han har gjort og fortsatt gjør for klubben.  
Kjell Løvlie ble tildelt Ormsund roklubs fortjenestemedalje for sin innsats for roklubben over svært mange år. Gratulerer til Kjell og tusen takk for innsatsen du også  fortsatt gjør for klubben!