Til medlemmer under 16 år og foresatte.

Fra 1 desember gjelder nye regler for bruk av roklubben.
Les mer her: Nye regler for bruk av Ormsund roklub