Forfatter:Halvor Juvet (Side 3 av 3)

Ormsund Roklub inviterer til romaskintrening for voksne

Oppstart 9. februar
På Ormsund Roklub sine flotte lokaler på Malmøya
Onsdager kl 18:00 – 19:15

Romaskinspinning passer for alle!
Det er ingen krav til tidligere erfaring med romaskin trening.
Kurset ledes av Oskar Gjerland, roer på rekruttlandslaget og trener for Ormsund Roklub.
Øktene vil bestå av både teknikktrening på romaskin og intervaller med god musikk.

Kurset går over følgende datoer:
9. februar
16. februar
23. februar
2. mars
9. mars
16. mars
23. mars
30. mars
6. april
20. april

Pris for ti uker med romaskinkurs er 1.500,-.
For medlemmer av Ormsund Roklub: 750,-.

Påmelding skjer til rosjef@ormsund.no
Adresse: Sundveien 37, 0198 Oslo.
Vi sees!

Velkommen til sesongstart 2021!

Roing
Roerne begynner å bli klare – hender er i ferd med å bli herdet og de jobber med å få opp farten i båten. Senior og junior A roerne har flyttet ut til Årungen og de yngste holder stand på klubben. Trener trioen Ivo, Anna og Oskar holder hjulene i gang, og i mai måned får de hjelp av Martin og Simen. Regattasesongen er dessverre satt  på vent på grunn av koronarestriksjoner. Forsommerkapproingen Ormsund skulle arrangere i mai er avlyst, og det er også regattaen i Stavanger. Men forbundet og klubber jobber for å få arrangert lokale, regionale og forhåpentligvis snart nasjonale regattaer. Vi vet det blir Østlandsregatta på Årungen  i en eller annen form i juni måned.
I år er målet for de yngste Ungdomsmesterskapet i Os, og for eldre junior og senior er målet NM på Årungen , og vi har roere som vil prøve å kvalifisere seg til representasjonsoppgaver. Oskar skal prøve å kvalifisere seg til et U-23 lag, og i løpet av sommeren er det også kvalifisering til junior EM, eventuelt Junior VM. Men fortsatt mye usikkerhet på grunn av smittesituasjonen.  Vi ønsker roerne lykke til med sesongen!

Øvrig aktivitet
Mye av klubbens øvrige aktivitet er satt på vent på grunn av koronasituasjonen. Dugnad er utsatt, men vi kommer tilbake til oppgaver hus og materiell så snart vi kan åpne klubbens lokaler.
Vi håper også at vi i løpet av 2021 kan arrangere sommerfest/høstfest for alle klubbens medlemmer.  
60 pluss holder koken med digital trening

Årsmøte
Det ble avholdt digitalt årsmøte den 16. mars. Det ble valgt nytt styre. Anne Cathrine Hunstad er ny leder, Nina Margrethe Grude er nestleder, Eva Hansen er gjenvalgt som rosjef. Halvor Juvet er materialsjef. Per Giltvedt gikk av etter mange år som leder og er nyvalgt hussjef.   Kjell Løvlie er forretningsfører, Hans Gunnar Grepperud er nyvalgt varamedlem til styret og Hilde Pran er sekretær.
Per har gjennom mange år nedlagt veldig mye arbeid for klubben og gjør det fortsatt,  så tusen takk til Per for jobben han har gjort og fortsatt gjør for klubben.  
Kjell Løvlie ble tildelt Ormsund roklubs fortjenestemedalje for sin innsats for roklubben over svært mange år. Gratulerer til Kjell og tusen takk for innsatsen du også  fortsatt gjør for klubben! 

Per Giltvedt – vår dugnadshelt!

På årsmøtet til Ormsund roklub den 16.mars skjedde det noe – Per Giltvedt gikk av som leder av klubben. I år hadde vi virkelig hatt behov for å markere hans mangeårige innsats med en stor, feit marsipankake som pleier å bli servert på årsmøtet til Ormsund. Men det er vanskelig å få til på et digitalt arrangement, så vi må ha det til gode! Men Pers utrettelige og mangeårige innsats for ro- felleskapet og hans store dugnadsånd må vi dvele ved.

Per ble medlem i roklubben i 1968. Han var roer, men havnet tidlig i materialutvalget. Torbjørn Ouren lærte dem alt om gjenbruk, reparasjon og kreative løsninger. Per skriver at penger var ukjent, men vi lærte
å reparere buss, sveise, nagle og alt om banestrekk og annet på Årungen.
Og han fikk materialsjefens utmerkelse; en kobbernagle. Per sitter fortsatt i brukerutvalget for Årungen.

Per ble leder av klubben i 1990. Det var vanskelig tider og det var ingen som ville inn i styre og stell. Han satt i første omgang som leder i 4 år og det var harde tak i kombinasjon med familie og en jobb som krevde mye reising.
Han ble på nytt leder i 1997 og satt frem til mars 2021. Og han har i tillegg sittet som leder av Sameiet i Ormsund. Per peker særlig på at det å ha med Kjell Løvlie for å rydde opp i økonomien i de tøffeste årene, har vært redningen.

Per har i flere tiår også sittet i Oslo Rokrets sammen med personer som grunnla ro-arenaen på Årungen og som var ukuelige i sin optimisme og et pågangsmot som overgikk alt. Per sitter fortsatt i Oslo Rokrets styre. Nå om dagen er han i involvert i digitaliseringen av roforbundets arkiver, så Per er ikke bare roer for livet, han er også selve dugnadsmannen, som har tatt mye ansvar gjennom mange år, og som vi nyter godt av.

Tusen hjertelig takk for innsatsen som du har lagt ned for klubben, Per og som du fortsatt gjør – for det er jo ikke slutt. Du ser han som Youtube stjerne på 60pluss treningen. Per går nå over i rollen som hussjef og hvor ingen sak er for liten og ingen sak for stor.

Anne Cathrine Hunstad

Årsmøte 2021

På grunn av korona-situasjonen kan ikke årsmøtet 2021 avholdes i våre lokaler. I år blir det derfor digitalt årsmøte.

Dato: 16.mars kl. 19:30

For informasjon (link til møtet, agenda og sakspapirer) se: Årsmøte 2021

Side 3 av 3