Side 4 av 64

Per Giltvedt – vår dugnadshelt!

På årsmøtet til Ormsund roklub den 16.mars skjedde det noe – Per Giltvedt gikk av som leder av klubben. I år hadde vi virkelig hatt behov for å markere hans mangeårige innsats med en stor, feit marsipankake som pleier å bli servert på årsmøtet til Ormsund. Men det er vanskelig å få til på et digitalt arrangement, så vi må ha det til gode! Men Pers utrettelige og mangeårige innsats for ro- felleskapet og hans store dugnadsånd må vi dvele ved.

Per ble medlem i roklubben i 1968. Han var roer, men havnet tidlig i materialutvalget. Torbjørn Ouren lærte dem alt om gjenbruk, reparasjon og kreative løsninger. Per skriver at penger var ukjent, men vi lærte
å reparere buss, sveise, nagle og alt om banestrekk og annet på Årungen.
Og han fikk materialsjefens utmerkelse; en kobbernagle. Per sitter fortsatt i brukerutvalget for Årungen.

Per ble leder av klubben i 1990. Det var vanskelig tider og det var ingen som ville inn i styre og stell. Han satt i første omgang som leder i 4 år og det var harde tak i kombinasjon med familie og en jobb som krevde mye reising.
Han ble på nytt leder i 1997 og satt frem til mars 2021. Og han har i tillegg sittet som leder av Sameiet i Ormsund. Per peker særlig på at det å ha med Kjell Løvlie for å rydde opp i økonomien i de tøffeste årene, har vært redningen.

Per har i flere tiår også sittet i Oslo Rokrets sammen med personer som grunnla ro-arenaen på Årungen og som var ukuelige i sin optimisme og et pågangsmot som overgikk alt. Per sitter fortsatt i Oslo Rokrets styre. Nå om dagen er han i involvert i digitaliseringen av roforbundets arkiver, så Per er ikke bare roer for livet, han er også selve dugnadsmannen, som har tatt mye ansvar gjennom mange år, og som vi nyter godt av.

Tusen hjertelig takk for innsatsen som du har lagt ned for klubben, Per og som du fortsatt gjør – for det er jo ikke slutt. Du ser han som Youtube stjerne på 60pluss treningen. Per går nå over i rollen som hussjef og hvor ingen sak er for liten og ingen sak for stor.

Anne Cathrine Hunstad

Årsmøte 2021

På grunn av korona-situasjonen kan ikke årsmøtet 2021 avholdes i våre lokaler. I år blir det derfor digitalt årsmøte.

Dato: 16.mars kl. 19:30

For informasjon (link til møtet, agenda og sakspapirer) se: Årsmøte 2021

Velkommen til sirkeltrening på dagtid

Vi vil trene sammen med deg

Hei 60+ère, og alle andre som vil trene på dagtid

Sirkeltreninga strømmes direkte på You Tube førstkommende tirsdag kl 11. Dere kan logge dere inn på «Sirkeltrening 60+» fra kl 10.45. Vi anbefaler å bruke SmartTV, da får dere størst bilde. Men, nettbrett, PC etc kan også brukes. Dere kan sjekke påloggingen nå, videoen fra første test ligger ute.

Vi holder i gang hver tirsdag 11.00 og hver torsdag 10.00

Vi sees, brødrene Giltvedt

Roklubben stenges ned

På bakgrunn av Oslo sine nye innstramninger, i første omgang i tre uker fom man 9 nov, må vi igjen iverksette tiltak som treffer klubben som følger:

  • Roklubbens lokaler stenges for alle klubbens medlemmer og leietagere fra og med mandag 9 nov klokka 20, men unntak for klubbens aktive utøvere under 20 år under Ivo Yanakiev sin ledelse.
  • Organisert trening for «Vi over 60» vil stanses inntil videre. 
  • Roklubben gir ikke tilgang til lån av utstyr for noen av klubbens medlemmer, unge som eldre – aktive som mosjonister

Sirkeltrening er bra

I gymsalen på roklubben inviterer vi til sirkeltrening hver torsdag. Oppvarming fra 18.00. Sirklene starter når alle apparater er på plass. Senest 19.00.

Det er 10 torsdager frem til jul. Vi sees !

Side 4 av 64